Jumaat, 16 November 2012

NOTA GURU - PERSEDIAAN MENGAJARBAHASA MELAYU
TAHUN 6

Pelajaran 2

Tema : Kekeluargaan

Tajuk : Melawat Ke Kebun Sawit

Sinopsis:
Mengisahkan Ardie dan keluarganya telah mengikut rombongan rakan-rakan sekelasnya membuat lawatan ke kebun sawit Hj Ibrahim. Kebun tersebut merupakan kebun contoh “ Plot Demo’ di kawasan  Sadong Jaya. Semasa lawatan tersebutbanyak penglaman baru yang diperoleh oleh Ardie , keluarga
dan rakan-rakannya.

Sebelum Siaran:

i. Guru menyoal siapakah di antara murid-murid yang mempunyai kebun sawit.
ii.Guru meminta murid-murid menyediakan pensel dan buku nota untuk mencatat ayat tanya yang   
   terdapat dalam petikan itu nanti.

Semasa Siaran:
i. Murid-murid mendengar sambil mencatat ayat tanya yang terdapat dalam petikan itu.

Selepas Siaran:

i. Murid-murid menyenaraikan pengalaman yang dilalui oleh Ardie.

ii. Murid-murid membina ayat dan mengenalpasti tanda bacaRANCANGAN PENGAJARAN

Pelajaran 2

Tema : Kekeluargaan

Tajuk : Melawat Ke Kebun Sawit
Objektif:

Selepas mendengar siaran ini, murid-murid dapat:

1. membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca

2. membina sebuah draf karangan yang lengkap dengan bantuan guru


Hasil Pembelajaran:

Fokus Utama:

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.

Aras(i) Membezakan isi penting dan isi sampingan untuk membuat ringkasan.

Fokus Sampingan:

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam dalam sesuatu penulisan teks tentang   
      sesuatu tajuk.

Aras(i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Sistem Bahasa:

Tatabahasa - Ayat Majmuk


Aktiviti :

Lampiran I , Lampiran II dan Lampiran III

Pengisian Kurikulum :

Nilai Murni : Hormat-menghormati / Hemah tinggi.

Kemahiran Berfikir : Menganalisis

Refleksi :

Diisi oleh guru selepas sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar.

Rujukan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Catatan Popular